ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Виникнення чи припинення прав та обов’язків у осіб пов’язане із настанням певних юридичних фактів та подій. Таким подіями та фактами є, зокрема, народження дитини, усиновлення, укладення шлюбу, смерть тощо. Відповідні факти та події підтверджуються документами, які видаються уповноваженими органами та установами, зокрема довідками та свідоцтвами. Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ На даний час...