Category: НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ПОДІЛ МАЙНА В НАТУРІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Майно може належати на праві особистої власності одній особі або на праві спільної сумісної або часткової власності двом або більше особам. Відповідно до положень ч. 1 ст. 319 ЦК України власник на власний розсуд  володіє, користується, розпоряджається своїм майном.  Статтею 356 ЦК України встановлено, що власність двох чи більше осіб із зазначенням частки кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю. Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою; кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає...

ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СПАДКОВЕ МАЙНО У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Однією із підстав для набуття права власності на майно може бути прийняття його в порядку спадкування. Відповідно до ст.1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Главою 86 ЦК України, а також спеціальним законодавством, зокрема Законом України «Про нотаріат», підзаконними нормативними актами визначено нотаріальний порядок оформлення права на спадщину. Відповідно до ст. 67 Закону України «Про нотаріат» свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в...

ПРИМУСОВИЙ ВИКУП ЧАСТКИ СПІВВЛАСНИКА МАЙНА

У даній статті розглянемо питання викупу частки в майні, яке перебуває у спільній частковій власності, без згоди іншого співвласника. Майно може належати на праві особистої власності одній особі або на праві спільної сумісної чи часткової власності декільком особам. Відповідно до положень ч. 1 ст. 319 ЦК України власник на власний розсуд  володіє, користується, розпоряджається своїм майном.   У разі, якщо майно перебуває у спільній частковій власності, такі дії щодо майна мають вчинятися за спільною згодою співвласників. На практиці трапляються випадки коли автомобіль, квартира, будинок, нежитлові приміщення, земельна ділянка або ж інше майно перебувають у спільній частковій власності кількох співвласників, в яких...

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert