ПОДІЛ МАЙНА В НАТУРІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Майно може належати на праві особистої власності одній особі або на праві спільної сумісної або часткової власності двом або більше особам. Відповідно до положень ч. 1 ст. 319 ЦК України власник на власний розсуд  володіє, користується, розпоряджається своїм майном.  Статтею 356 ЦК України встановлено, що власність двох чи більше осіб із зазначенням частки кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю. Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою; кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає...