ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Виникнення чи припинення прав та обов’язків у осіб пов’язане із настанням певних юридичних фактів та подій. Таким подіями та фактами є, зокрема, народження дитини, усиновлення, укладення шлюбу, смерть тощо.

Відповідні факти та події підтверджуються документами, які видаються уповноваженими органами та установами, зокрема довідками та свідоцтвами.

Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

На даний час актуальним є питання оформлення свідоцтв та реєстрації факту народження або смерті особи на території України, яка законодавчо закріплена як тимчасово окупована, до якої віднесено частину території Донецької, Луганської областей та території Автономної Республіки Крим.

Основою для видачі свідоцтва та реєстрації даних фактів є документи з медичних установ про народження або смерть особи. Оскільки на тимчасово окупованій території відповідні медичні документи оформляються установами, які не перебувають у відомстві органів влади України, вони не приймаються на території України. 

Відповідно, батьки, законні представники, інші родичі не можуть оформити свідоцтво про народження особи або свідоцтво про смерть особи на тимчасово окупованій території України у зв’язку з чим не можуть реалізувати свої права, які випливають з даних фактів, зокрема зареєструвати місце проживання новонародженого, отримати соціальну допомогу, оформити  спадщину на території України тощо.

Щоб зареєструвати факт народження або смерті особи на тимчасово окупованій території необхідно звернутися до суду із заявою про встановлення даного факту.

СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ТА ОТРИМАННЯ РІШЕННЯ СУДУ

Згідно з пп. 7, 8 ч. 1 ст. 315, ч. 2 ст. 317 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту народження особи в певний час та факту смерті особи в певний час невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

ПРАКТИКА ЄСПЛ З ПРИВОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

У справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України враховується також практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка відповідно до українського законодавства має застосовуватись судами при розгляді справ як джерело права.

Висновки ЄСПЛ у справах проти Туреччини («Loizidou v. Turkey», «Cyprus v. Turkey»), а також Молдови та Росії (зокрема, «Mozer v. the Republic o f Moldova and Russia», «Ilascu and Others v. Moldova and Russia») в яких, ґрунтуючись на Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії (Namibia case), ЄСПЛ наголосив, що першочерговим завданням щодо прав, передбачених Конвенцією, завжди має бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони.

Вищевказаний висновок ЄСПЛ слід розуміти в контексті сформульованого у згаданому Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії так званого «намібійського винятку», який є винятком із загального принципу щодо недійсності актів, у тому числі нормативних, які видані владою невизнаного на міжнародному рівні державного утворення. Зазначений виняток полягає в тому, що не можуть визнаватися недійсними всі документи, видані на окупованій території, оскільки це може зашкодити правам мешканців такої території. Зокрема, недійсність не може бути застосована до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей, шлюбів, невизнання яких може завдати лише шкоди особам, які проживають на такій території. Застосовуючи «намібійський виняток» у справі «Кіпр проти Туреччини» ЄСПЛ зазначив, що виходячи з інтересів мешканців, що проживають на окупованій території, треті держави та міжнародні організації, особливо суди, не можуть просто ігнорувати дії фактично існуючих на такій території органів влади. Протилежний висновок означав би цілковите нехтування всіма правами мешканців цієї території при будь-якому обговоренні їх у міжнародному контексті, а це становило б позбавлення їх наймінімальніших прав, що їм належать.

Таким чином, враховуючи ключове значення, яке має встановлення факту народження або смерті особи для реалізації майнових та особистих немайнових прав заявників, документи, видані органами та установами (зокрема, медичними закладами), що знаходяться на тимчасово окупованій території України, як виняток можуть братись до уваги судом та оцінюватись разом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв`язку під час розгляду справ.

ДО ЯКОГО СУДУ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ХТО МАЄ ПРАВО ПОДАТИ ТАКУ ЗАЯВУ

Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини. 

Заява  про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути подана родичами померлого або їхніми представниками.

Вказані заяви подаються до будь-якого суду за межами окупованої території України.

ЩОДО СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ

Судовий збір не справляється відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України “Про судовий збір”. 

Зразок заяви про встановлення юридичного факту додаємо.

Додаток

заява про встановлення факту смерті особи на окупованій території

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 + 7 =


Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert