АВТОМОБІЛЬ В КРЕДИТ АБО ЛІЗИНГ

На даний час на ринку фінансових послуг існує досить багато пропозицій придбання автомобіля в кредит або в лізинг. Водночас люди, які розглядають можливість  придбання автомобіля із додатковим фінансуванням, зазвичай не розуміють в чому полягає різниця між придбанням автомобіля в кредит та лізинг. 

Ми вирішили порівняти та визначити особливості та відмінності придбання автомобіля в кредит та лізинг. Для вашої зручності інформація викладається в таблиці.

 КРИТЕРІЇ

ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛЯ В КРЕДИТ

ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛЯ В ЛІЗИНГ

ОФОРМЛЕННЯ

Придбання автомобіля в кредит оформляється шляхом укладення двох договорів:

кредитного договору між банком або іншою фінансовою установою (кредитодавцем) та позичальником, який одночасно виступає покупцем,

та договору купівлі-продажу між продавцем-власником автомобіля і покупцем, який є позичальником за кредитним договором.

Також, як правило, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між банком або іншою фінансовою установою та позичальником укладається договір застави автомобіля, який придбано за кредитні кошти. Положення договору застави можуть бути викладені в самому кредитному договорі.

 

Придбання автомобіля в лізинг оформляється шляхом укладення договору лізингу між лізинодавцем та лізингоодержувачем.

 

ЗМІСТ ДОГОВОРУ

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредитний договір є окремим видом договорів, який визначається цивільним законодавством.

 

За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

Договір лізингу є змішаним договором і містить елементи договору оренди та договору купівлі-продажу

 

 

ФОРМА ДОГОВОРУ

Кредитний договір та договір застави укладаються в письмовій формі, за бажанням сторін вони можуть бути нотаріально посвідчені.

Примітка: кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним

Договір лізингу автомобіля між юридичними особами укладається в письмовій формі, за бажанням  сторін він може бути нотаріально посвідченим. Договір лізингу автомобіля, укладений з фізичною особою, підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Примітка: у разі якщо сторонами недодержана нотаріальна форма договору лізингу автомобіля, він є нікчемним.

 

МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬ

У разі придбання автомобіля в кредит позичальник виступає покупцем за договором купівлі-продажу та відразу стає власником автомобіля, саме на його ім’я здійснюється реєстрація права власності на автомобіль. В свідоцтві про реєстрацію автомобіля ставиться спеціальна відмітка про придбання автомобіля в кредит. 

Разом з тим, як правило, придбаний в кредит автомобіль передається банку в заставу, щодо нього накладається заборона на його відчуження, що не дозволяє власнику його продати або подарувати іншій особі до того, як він погасить кредит. 

За договором лізингу до виплати всіх лізингових платежів власником автомобіля є фінансова установа-лізингодавець, лізингоодержувач є користувачем автомобіля. Право власності на автомобіль переоформляється на лізингоодержувача після виконання ним своїх фінансових зобов’язань за договором лізингу. Договором також може бути передбачено переоформлення лізингодавцем права власності на автомобіль на лізингоодержувача після виплати певної частини його ціни.

НЕОБХІДНІ ПЛАТЕЖІ

За кредитним договором позичальник зобов’язаний сплатити кредитодавцеві:

  • заборгованість по тілу кредиту,
  • проценти згідно із встановленою процентною ставкою. В кредитному договорі визначається графік погашення заборгованості по кредиту та сплати процентів, який зазвичай передбачає сплату щомісячних платежів.

На практиці договором може бути передбачено сплату комісії за обслуговування кредиту, штрафи та пеня за порушення виконання зобов’язань.

Також договором може бути передбачений обов’язок страхування майнових ризиків, пов’язаних з володінням та експлуатацією автомобіля (КАСКО), та обов’язок відшкодування витрат, пов’язаних з реєстрацією застави автомобіля.

За договором лізингу лізингоодержувач   зобов’язаний сплачувати лізингові платежі, що включають в себе:

  • платежі в рахунок відшкодування вартості автомобіля,
  • платежі в рахунок оплати користування автомобілем  або як винагорода лізингодавцю за отримане у лізинг майно,
  • компенсацію відсотків за кредитом,
  • інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу. До таких витрат можуть бути віднесені ті самі витрати на страхування  майнових ризиків, пов’язаних з володінням та експлуатацією автомобіля (КАСКО) тощо.

Договором також можуть передбачені штрафи та пеня за порушення зобов’язань.

НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

У разі порушення умов кредитного договору кредитодавець має право:

  • на отримання штрафів та пені за порушення зобов’язання,
  • вимагати достроково повернути всю суму кредиту, що була надана позикодавцеві, та сплатити проценти за користування кредитом,
  • також договором може бути передбачена  підвищена процентна ставка за користування кредитом за період, в який мали місце порушення.

Оскільки автомобіль є власністю позичальника, у нього не виникає обов’язку повернути  автомобіль кредитодавцеві. Разом з тим, в рахунок погашення заборгованості банк в будь-який момент має право звернути стягнення на   автомобіль як предмет застави.

На відміну від договору лізингу, позичальник за кредитним договором в будь-якому разі зобов’язаний погасити всю заборгованість та сплатити проценти, нараховані за період кредитування.

Примітка: договором може бути передбачено і інші наслідки порушення зобов’язань, підстави та умови припинення зобов’язань.  

 

За договором лізингу, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів, лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку.

Також, в разі порушення зобов’язань, лізингоодержувач зобов’язаний сплатити передбачені договором штрафи та пеню.

Водночас слід враховувати, що договір лізингу має змішаний характер і одна частина платежів йде на оплату вартості автомобіля, а інша – на оплату користування автомобілем, та у разі розірвання договору лізингу і повернення автомобіля лізингоодержувач зберігає за собою право на повернення частини коштів, сплачених в рахунок оплати вартості автомобіля.

Примітка: договором може бути передбачено і інші наслідки порушення зобов’язань, підстави та умови припинення зобов’язань.  

 
Враховуючи викладене, як придбання автомобіля в кредит, так і придбання автомобіля в лізинг має свої переваги та недоліки. Тому при виборі механізму фінансування ми рекомендуємо насамперед виходити  з оцінки фінансового навантаження, тобто розміру необхідних щомісячних платежів та розміру переплат за договором і розміру штрафних санкцій. Для юридичного аналізу умов договорів, фінансового навантаження та ризиків ми рекомендуємо  звернутися до спеціаліста.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 + 7 =


Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert