ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про іпотеку», ст. 575 ЦК України іпотека є одним із видів забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки.

Іпотекою забезпечуються виконання грошових зобов’язань за кредитним договором, договором позики, зокрема у випадках, коли такі кошти надаються на придбання нерухомого майна.

У разі невиконання або неналежного виконання позичальником зобов’язань щодо повернення коштів, а також в разі порушення іпотекодавцем обов’язків щодо збереження чи страхування предмета іпотеки, банк, фінансова чи колекторська компанія, фізична особа-позикодавець (далі – кредитор) вправі звернути стягнення на предмет іпотеки.

СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ 

Відповідно до положень Закону України «Про іпотеку» кредитор може реалізувати своє право на звернення стягнення на предмет іпотеки та задовольнити свої вимоги за рахунок вартості предмета іпотеки в позасудовому та в судовому порядку.

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ В ПОЗАСУДОВОМУ ПОРЯДКУ 

Звернення стягнення в позасудовому порядку здійснюється, якщо це передбачено  укладеним між іпотекодавцем та іпотекодержателем договором іпотеки, або окремим договором.

Для того щоб реалізувати своє право на звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку кредитор зобов’язаний направити іпотекодавцю та позичальнику, якщо вони є різними особами, письмову вимогу про усунення порушення. У вимозі має бути зазначено:

  • стислий зміст порушених зобов’язань,
  • вимогу про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та
  • попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги.

Якщо протягом встановленого строку (як правило, строк становить тридцять днів) вимога кредитра залишається без задоволення, кредитор вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Договором може бути передбачено звернення стягнення на предмет іпотеки наступними способами.

ШЛЯХОМ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ (ст. 37 Закону України «Про іпотеку»)

Передача права власності на предмет іпотеки кредитору здійснюється шляхом перереєстрації права власності на предмет іпотеки на кредитора. 

Правовою підставою для реєстрації права власності на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, за кредитором є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання.

Водночас договором іпотеки має бути визначено:

  • умови, у разі настання яких іпотекодержатель (кредитор) може використати своє право на позасудове звернення стягнення;
  • порядок визначення вартості, за якою іпотекодержатель набуває право власності на предмет іпотеки;
  • прийнятні та належні способи обміну повідомленнями між сторонами договору

ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ ВІД СВОГО ІМЕНІ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ БУДЬ-ЯКІЙ ОСОБІ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (ст. 38 Закону України «Про іпотеку»)

У разі якщо кредитор прийняв рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу будь-якій іншій особі-покупцеві, він зобов’язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір.

У разі невиконання цієї умови кредитор несе відповідальність перед такими особами за відшкодування завданих збитків.

Протягом тридцятиденного строку з дня отримання такого повідомлення особа, яка має зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, вправі письмово повідомити кредитора про свій намір купити предмет іпотеки.

З дня отримання кредитором цього повідомлення вказана особа набуває переважне право на придбання предмета іпотеки.

Якщо особи, які мають зареєстровані права чи вимоги на предмет іпотеки, не висловили наміру його придбати, кредитор вправі продати предмет іпотеки будь-якій іншій особі на власний розсуд. Водночас кредитору не потрібно погоджувати будь-які дії з іпотекодавцем.  При нотаріальному посвідченні такого договору купівлі-продажу правовстановлюючий документ на предмет іпотеки не подається.

Ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем або на підставі оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна.

ШЛЯХОМ ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА

Також, як було зазначено вище, звернення стягнення на предмет іпотеки може бути проведено на підставі виконавчого напису нотаріуса. Для отримання виконавчого напису кредитор подає нотаріусу відповідну заяву.

Виконавчий напис нотаріуса є виконавчим документом  та підлягає виконанню в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».  Процедура виконання виконавчого напису аналогічна процедурі виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом продажу його з прилюдних торгів.

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Для звернення до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки кредитору не потрібно попередньо направляти позичальнику та іпотекодавцю вимогу про усунення порушення.

За результатом розгляду справи суд може ухвалити рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів.

Предмет іпотеки передається на реалізацію з торгів в рамках виконавчого провадження після набрання рішенням суду законної сили. 

Ціна продажу майна з прилюдних торгів визначається на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій. За результатами проведення прилюдних торгів і продажу предмета іпотеки складається протокол, який підписується уповноваженим представником організатора прилюдних торгів та покупцем предмета іпотеки. 

Протягом п’яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки.

 

You may also like...

4 коментарі

  1. Антон сказав:

    Таким чином, у разі звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання, при реєстрації прав власності на таке майно, правовстановлювальним документом буде або договір купівлі-продажу нерухомості або договір про задоволення вимог іпотекодержателя.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 + 4 =


Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert