DOCS&LAWS

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, юридичним особам у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно подати державному реєстратору документи щодо структури власності та здійснити оновлення відомостей в Єдиному державному реєстрі про кінцевих бенефіціарних власників у зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності». Подачу документів можна здійснити через центр надання адміністративних послуг. Якщо підприємство зареєстроване в місті Києві, то подати документи можна через будь-який центр надання адміністративних послуг в місті Києві. Зважаючи на те,...

ІПОТЕКА. НЕПРИПУСТИМЕ ФОРМУЛЮВАННЯ У ДОГОВОРІ, ЯКЩО КОШТИ НЕ ОТРИМАНО

Іпотека є одним із видів забезпечення виконання зобов’язань передбачених Цивільним кодексом України та спеціальним Законом України «Про іпотеку». Зазвичай фізичні особи укладають договір іпотеки з фінансовими або банківськими установами для забезпечення виконання зобов’язань по отриманому кредиту або позиці, рідше іпотекою забезпечується позика надана фізичною особою. Якщо при отриманні кредиту в банку особа в принципі розуміє, що здійснить значну переплату при поверненні коштів, то в одному з випадків надмірна безпечність при підписанні документів була для позичальника неприпустимою. Ситуація наступна. Маємо молоду особу, яка взяла в позику кошти від фізичної особи в сумі 3500 доларів США з визначенням еквіваленту в гривні під...

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ КВАРТИРОЮ

Ми вже розглядали питання поділу майна в натурі (посилання: https://www.docslaws.top/podil-majna-v-naturi/), але що робити якщо поділ майна є неможливим і між співвласниками постійно виникають конфлікти щодо його спільного використання? Розглянемо дане питання на прикладі належності двокімнатної квартири двом власникам, у яких постійно виникають суперечки при спільному проживанні у квартирі. На відміну від подільного майна квартиру, яка по має лише дві житлові кімнати, поділити неможливо, але в даному випадку можливо встановити порядок користування квартирою, виділивши в користування власникам по одній кімнаті, а іншу площу (кухня, ванна кімната, вбиральня, коридор, балкон) залишити в спільному користуванні співвласників. Відповідно до пункту 14 постанови Пленуму Верховного...

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про іпотеку», ст. 575 ЦК України іпотека є одним із видів забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки. Іпотекою забезпечуються виконання грошових зобов’язань за кредитним договором, договором позики, зокрема у випадках, коли такі кошти надаються на придбання нерухомого майна. У разі невиконання або неналежного виконання позичальником зобов’язань щодо повернення коштів, а також в разі порушення іпотекодавцем обов’язків щодо збереження чи страхування предмета іпотеки, банк, фінансова чи колекторська...

АВТОМОБІЛЬ В КРЕДИТ АБО ЛІЗИНГ

На даний час на ринку фінансових послуг існує досить багато пропозицій придбання автомобіля в кредит або в лізинг. Водночас люди, які розглядають можливість  придбання автомобіля із додатковим фінансуванням, зазвичай не розуміють в чому полягає різниця між придбанням автомобіля в кредит та лізинг.  Ми вирішили порівняти та визначити особливості та відмінності придбання автомобіля в кредит та лізинг. Для вашої зручності інформація викладається в таблиці.  КРИТЕРІЇ ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛЯ В КРЕДИТ ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛЯ В ЛІЗИНГ ОФОРМЛЕННЯ Придбання автомобіля в кредит оформляється шляхом укладення двох договорів: кредитного договору між банком або іншою фінансовою установою (кредитодавцем) та позичальником, який одночасно виступає покупцем, та договору купівлі-продажу...

ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ В ДТП

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ В ДТП За загальним правилом, визначеним ч. 1 ст. 1166 ЦК України,  майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Згідно з ч. 1 ст. 1188 ЦК України шкода, завдана внаслідок пошкодження автомобіля в ДТП, підлягає відшкодуванню особою, з вини якої сталася така ДТП. Зазвичай наявність вини в діях учасників ДТП установлюється судом в рамках розгляду справи про адміністративне правопорушення. Разом з тим для вирішення питання про відшкодування шкоди...

ПОДІЛ МАЙНА В НАТУРІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Майно може належати на праві особистої власності одній особі або на праві спільної сумісної або часткової власності двом або більше особам. Відповідно до положень ч. 1 ст. 319 ЦК України власник на власний розсуд  володіє, користується, розпоряджається своїм майном.  Статтею 356 ЦК України встановлено, що власність двох чи більше осіб із зазначенням частки кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю. Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою; кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає...

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ, ПОЛІЦЕЙСЬКИМ

З огляду на те, що у 2019 році рівень довіри до поліції в Україні склав аж 48% вбачається, що знання особою своїх прав є більш ніж обов’язковим. У даній статті розглянемо питання щодо перевірки документів (зокрема паспорта), в особи поліцейським. Важливо розуміти, що поліцейський повинен мати вмотивовані причини звертатися до особи з певними вимогами і це стосується не лише пред’явлення паспорта. ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ МАТИ ПРИ СОБІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРЕД’ЯВЛЯТИ ЇХ Почати потрібно з того, що спеціального обов’язку мати при собі документи, що посвідчують особу, законодавством не встановлено. Виключенням з вищевказаного правила є, зокрема, обов’язок особи в період встановлення Кабінетом Міністрів України на всій...

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН ДИТИНИ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 16 РОКІВ

Статтею 1 Закону України «Про охорону дитинства» встановлено, що дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо вона не набуває повноліття раніше. Відповідно до положень ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Статтею 313 ЦК України визначено, що фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. ВИЇЗД ЗА КОРДОН ДИТИНИ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 16-РІЧНОГО ВІКУ Тою ж таки ст. 313 ЦК України передбачено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд...

НЕНАДАННЯ ПОЛІСА ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ (АВТОЦИВІЛКИ) НА ВИМОГУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Згідно з п. 2.4 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1306 від 10 жовтня 2001 року (далі – ПДР, Правила), на вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням ПДР, а також пред’явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1 Правил. Пунктом 2.1 ПДР визначено, що до вищевказаних документів належать, зокрема, посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та чинний страховий поліс (страховий сертифікат «Зелена карта») про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – поліс обов’язкового страхування, поліс). НЕНАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ ПОЛІСА У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ЗАКОННИХ ПІДСТАВ Часто поліцейські вимагають пред’явлення водієм зазначених...

ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СПАДКОВЕ МАЙНО У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Однією із підстав для набуття права власності на майно може бути прийняття його в порядку спадкування. Відповідно до ст.1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Главою 86 ЦК України, а також спеціальним законодавством, зокрема Законом України «Про нотаріат», підзаконними нормативними актами визначено нотаріальний порядок оформлення права на спадщину. Відповідно до ст. 67 Закону України «Про нотаріат» свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в...

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Виникнення чи припинення прав та обов’язків у осіб пов’язане із настанням певних юридичних фактів та подій. Таким подіями та фактами є, зокрема, народження дитини, усиновлення, укладення шлюбу, смерть тощо. Відповідні факти та події підтверджуються документами, які видаються уповноваженими органами та установами, зокрема довідками та свідоцтвами. Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ На даний час...

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ СУДОМ

Статтею 141 СК України встановлено, що мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 157 СК України. Відповідно до ст. 160 СК України місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самостійно. Таким...

ПРИМУСОВИЙ ВИКУП ЧАСТКИ СПІВВЛАСНИКА МАЙНА

У даній статті розглянемо питання викупу частки в майні, яке перебуває у спільній частковій власності, без згоди іншого співвласника. Майно може належати на праві особистої власності одній особі або на праві спільної сумісної чи часткової власності декільком особам. Відповідно до положень ч. 1 ст. 319 ЦК України власник на власний розсуд  володіє, користується, розпоряджається своїм майном.   У разі, якщо майно перебуває у спільній частковій власності, такі дії щодо майна мають вчинятися за спільною згодою співвласників. На практиці трапляються випадки коли автомобіль, квартира, будинок, нежитлові приміщення, земельна ділянка або ж інше майно перебувають у спільній частковій власності кількох співвласників, в яких...

СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

Статтею 180 Сімейного кодексу України визначено обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття або до 23 років, якщо дитина продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу. За загальним правилом порядок та способи виконання батьками такого обов’язку визначаються за домовленістю між ними. У випадку коли батьки проживають разом однією сім’єю витрати на утримання дитини здійснюються зазвичай зі спільного бюджету. В іншому випадку той із батьків, який проживає окремо, може приймати участь в утриманні дитини добровільно на підставі усної домовленості із іншим із батьків. Також батьки можуть врегулювати питання щодо...

РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

Перед початком розгляду даної теми зазначимо, що розірвання шлюбу є доволі неприємним процесом і ми виступаємо за збереження шлюбу та зростання дітей у повноцінній сім’ї, однак часом трапляються життєві обставини через які подружжя по суб’єктивним причинам не бажає чи не може збудувати щасливе сімейне життя.  Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану (далі – РАЦС). Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка тому, якщо один із подружжя бажає припинення сімейних відносин, він може ініціювати процедуру розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу може здійснюватися двома шляхами: через орган РАЦСу; за рішенням суду. РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ...

БАНКІВСЬКІ КАРТКИ ТА ШАХРАЙСТВО, ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

Згідно із статистичними даними Національного банку України в 2018 році кількість незаконних операцій з платіжними картками становила 105,5 тис. випадків з яких 55,1 тис. випадків (52,2%) в мережі інтернет. З наведеного слідує, що банківська карта інструмент зручний, але з ним пов’язані значні ризики.   Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» банківська карта є електронним платіжним засобом за допомогою якого власник картки має можливість ініціювати переказ коштів, отримати готівку в касах банку чи банкоматах, здійснювати інші операції. Здійснити переказ грошей за допомогою картки можливо шляхом: фізичного використання, наприклад, в терміналі, банкоматі або шляхом використання її реквізитів...

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert